Başarılı Bir Burun Estetiği Ameliyatının Sırrı

Şub 27, 2018

0

Başarılı Bir Burun Estetiği Ameliyatının Sırrı

Estetik burun ameliyatları hiçbir zaman sadece burun şeklini daha güzel hale getirmek

için yapılan ameliyatlar olmamalıdır . Çünkü çoğunlukla burun şeklinin problemli olduğu

hastalarda aynı zamanda burun fonksiyonlarında da bazı sorunlar mevcuttur.

Başarılı burun estetiği ameliyatında, ilk adım olarak hastamızın burundan sağlıklı nefes

alıp verebilmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle ameliyat öncesi hasta çok iyi analiz edilmeli ,

hastanın şikayetleri ve ameliyattan beklentileri ( burun şeklinde istediği yada istemediği

noktalar ) dikkatle not edilmeli burun fonksiyonlarında var olan problemler ve bunun

nedenleri ( Burun kemik eğriliği , burun eti şişliği , kronik sinüzit , alerjik rinit , burun içi

polipler , nazal valv darlığı vs..) ortaya konmalıdır. Bu amaçla yapılacak detaylı

muayenenin yanı sıra , eğer gerekli görülürse ek tetkikler ve görüntüleme ( Paranazal sinüs

tomografisi , Os nazale grafisi vs..) araçlarından yararlanılabilir. Ameliyat esnasında,

öncelikle bu sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Eğer ameliyat öncesinde burun tıkanıklığı

problemi yok ise, ameliyat sonrasında aynı şekilde sağlıklı olmalı hatta burundan daha

rahat nefes alıyor olmalıdır. Çünkü bazen ameliyatta burunu küçültmek amacıyla

gereğinden daha fazla kıkırdak veya kemik çıkarılması , burunun desteğini kaybetmesine ,

burun kanatlarında çökme olmasına , en önemlisi de rahat nefes almanın azalmasına yol

açabiliyor.

Başarılı burun estetiği sonucu ortaya çıkan burun kesinlikle kişiye özel olmalı , kişinin yüz

yapısına uyumlu olmalıdır. Burun kendi içinde altın oranlara uygun ve dengeli , yüzün

diğer komşu yapıları ( gözler ,yanaklar , dudak , çene , kaşlar ) ile orantılı olmalıdır. Burun

tek başına ne kadar güzel olursa olsun, eğer yüz ile bütünlük sağlamaz ise doğal gözükmez.

Halbuki asıl arzu edilen son derece doğal gözüken burundur , hatta ameliyat olduğunu

bilmeyen yakınlarının dahi ona ‘Sende bir hoşluk , bir güzellik var ,ne yaptın diye

sormalarıdır ‘. Başarılı burun estetiği kişiye daha canlı , daha aydınlık , daha pozitif ve daha

gençleşmiş ifade verir . Gözleri daha ön plana çıkarır.

Başarılı burun estetiği sonrası burun sırtı son derece düzgün , simetrik olmalı, burun sırtı

çok dar yada çok geniş olmamalı, burun sırtında asimetrik çökme yada çıkıntılar

olmamalıdır. Burun sırtı ışığı orta hatta ve kesintisiz yansıtmalıdır. Burun sırtı yapay görüntü

verecek şekilde aşırı indirilmemeli, çok oyuk olmamalıdır ( erkeklerde ise hiç oyuk olmaz ,

düz yada düze yakın olmalı ) . Burun orta hattan sağa yada sola eğik olmamalı, burun ucu

çok sivri olmamalı , burun kanatları hoş bir kavis yapmalı ancak yanlardan çökmüş görüntü

vermemelidir. Burun ucu gereğinden daha kalkık ve burun delikleri belirgin bir şekilde

görünür olmamalıdır.

Sonuç olarak başarılı burun estetiği ameliyatı sonucunda dış görünümü ile çok hoş

olduğu gibi , aynı zamanda sağlıklı nefes alabilen , koku alabilen bir burun elde etmeye

çalışılmalıdır.

Kaynak: http://www.rino-plasti.com/basarili-bir-burun-estetigi-ameliyatinin-sirri

#dryusufcan